Regulmentul oficial al campaniei-concurs

„24 days of Concepto”

Perioada de desfășurare 01.12.1019 – 24.12.2019

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Campania-concurs „24 Days of Concepto” (în continuare “Concursul”) este organizat de către:

1.1.1 SC Concepto Collection SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, pe strada Observatorului, nr. 76,  având număr de înmatriculare în Registrul Comerțului J12/2349/2005, cod unic RO17715069, in scopul cresterii si promovarii vanzarilor.

1.2. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial al Concursului (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”), care este disponibil public şi gratuit pe următorul link:

https://www.facebook.com/events/481207462513664/

1.3. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestora pe pagina oficială de Facebook a Organizatorului www.facebook.com/conceptoline  Anexele precum şi alte acte adiționale la prezentul Regulament, încheiate după data începerii Concursului, vor face parte integrantă din acesta.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat şi desfăşurat pe pagina oficială de Facebook Concepto, https://www.facebook.com/conceptoline.

2.2. Perioada concursului este 01.12.2019 ora 00.00 – 24.12.2019 ora 20.30.

2.3. Organizatorii vor avea dreptul să prelungească perioada Concursului pe parcursul derulării acestuia, cu condiţia de a anunţa acest aspect în mod public, pe pagina oficială de Facebook a Organizatorului.

 

 

SECTIUNEA 3. PARTCIPANTII SI CONDITIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS

3.1.  Pentru  a  participa  la  concurs,  Participantii  trebuie  sa  indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • sa fie persoane fizice cu domiciliul in Romania;
 • sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii concursului;
 • sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la concurs; Regulamentul va fi facut public in acord cu legislatia din Romania (detaliile privind Regulamentul pot fi obtinute prin accesarea paginii de Facebook “Concepto” si/sau a site-ului www.conceptoline.com)

3.2. Participarea la acest concurs implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament, precum si a folosirii  in  scop publicitar atat a numelor Participantilor castigatori, cat si a imaginii acestora. In acest scop, Organizatorul se obliga sa faca publice numele castigatorilor si premiile acordate. Prin participarea la concurs, Participantii accepta intrarea automata in baza de date a Organizatorului.

3.4.  Prin  simpla  participare  la  concurs,  Participantii  isi  dau  acordul  expres  si  neechivoc  ca  datele  lor personale comunicate Organizatorului si partenerilor acestuia (ce actioneaza exclusiv in scopul acordarii premiilor) sa  intre  in baza de date a Organizatorului, in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului.

3.5. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii.

3.6. Toate persoanele care respecta punctele de mai sus sunt inscrise automat in concurs.

 

SECTIUNEA 4. PREMIUL

 

In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera 24 de premii, câte unul pe zi în fiecare dintre zilele desfășurării Concursului după cum urmează

 

Produs Data extragerii
Ham piele nude Cream Canaria by Concepto 1.12.2019
Produse by Starbucks 2.12.2019
Bilet la Make-up Brunch by Concepto 3.12.2019
Pantaloni denim Zeena by Concepto 4.12.2019
Produse Cosmetice by Gerovital 5.12.2019
Inel Hope by Concepto 6.12.2019
Poseta piele 7.12.2019
Produs by Smiling Shoes 8.12.2019
Bilete Revelion by Club NOA 9.12.2019
Cercei Sirius by Fabtory 10.12.2019
Salopetă BJSF191 by Concepto 11.12.2019
Produse oferite de INNA 12.12.2019
Makeover by Sorin Stratulat 13.12.2019
Pulover Olga Bleu by Concepto 14.12.2019
Ruj by Givenchy 15.12.2019
Bilet concert Sala Palatului by ANDRA 16.12.2019
Produse by Pandora 17.12.2019
Cercei 18.12.2019
Rochie Sarah by Concepto 19.12.2019
Ochelari 20.12.2019
Produse by Starbucks 21.12.2019
Produse by Pandora 22.12.2019
Makeover by Claudia 23.12.2019
Marele premiu – *Voucher 1000 euro by Concepto 24.12.2019

*Voucherul in valoare de 1000 euro de la Concepto poate fi folosit la achizitionarea produselor Premium si Leather.  In cazul in care contravaloarea produsului/ produselor este mai mica decat cea a voucheruluinu se va da rest.

Premiile constau atât în produse cât și în servicii oferite de colaboratorii Organizatorului. În ceea ce privește produsele, Organizatorul le va livra prin serviciul de curierat rapid Câștigătorului. În cazul serviciilor, Organizatorul se obligă să pună în legătură Câștigătorul cu persoana fizică sau juridică ce oferă serviciul. Intrarea în posesia premiilor care constau în servicii ține de disonibilitatea colaboratorului care îl prestează. Organizatorul se obligă să se asigure că participantul Câștigător intră în posesia premiului (în cazul serviciilor) într-o perioadă de maxim 12 luni de la extragere.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

5.1. Intră pe site-ul www.conceptoline.com în perioada 1-24 Decembrie 2019, zilnic intre orele 00.00 – 20.30

5.2. Caută cuvântul zilei în paginile web ale site-ului

5.3. Odată ce l-ai găsit, completează formularul pentru participare care apare pe aceeași pagină cu cuvântul zilei.

La finalul zilei, Organizatorul va alege prin extragere la sorți (cu ajutorul site-ului random.org) câștigătorul zilei. Acesta va fi anunțat zilnic pe pagina de facebook a organizatorului în intrevalul orar 21.00-23.00.

5.4. Participanții au dreptul la o singură înscriere pe zi.

5.5. Înscrierile zilnice se transformă automat în înscrieri pentru câștigarea premiului cel mare.

5.6. Un participant poate să beneficieze de maxim 24 de înscrieri (câte una pe zi) pentru câștigarea premiului cel mare.

5.7. In cadrul acestui concurs nu este posibila inlocuirea premiilor castigate cu contravaloarea acestora in bani sau alte obiecte si nici solicitarea schimbarii parametrilor/caracteristicilor premiilor.

5.8.   Revendicarile  nejustificate  de  premii,  falsurile  si  plangerile  dovedite  ca  fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru organizator in solicitarea de daune interese.

5.9. Organizatorul  nu are  nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari aparute ulterior selectiei si acordarii efective a premiilor.

 

SECTIUNEA 6. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA INIŢIALĂ, VALIDAREA ŞI PRIMIREA PREMIILOR

 1. Revendicare iniţială:

6.1. Până la validarea finală un Participant ce a fost ales drept câştigător va fi numit “Potenţial Câştigător” şi trebuie să îndeplinească următorii paşi pentru a fi declarat câştigător final: revendicare iniţială şi validare finală. Neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a oricărei din etape de către un potenţial câştigător, conduce la invalidarea acestuia şi apelarea la rezerve.

6.2. După alegerea câştigătorilor, potenţialul câştigător va fi contactat de Organizator  printr-un e-mail, în termen de 2 (două) zile lucrătoare în vederea revendicării premiului câştigat. Organizatorul  va efectua maxim 3 încercări în acest termen şi în cazul în care potenţialul câştigător nu poate fi contactat, acestuia i se va trimite un mesaj de notificare, fiind anunţat că are termen 24 de ore din acel moment pentru a contacta Organizatorul .

6.3. În cazul în care potenţialul câştigător nu contactează Organizatorul  în termenul specificat, acesta va fi invalidat, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului , acesta din urmă având dreptul să treacă la validarea rezervelor, în ordinea desemnării acestora. Rezervele vor fi contactate respectându-se aceeaşi procedură menţionată în prezentul capitol.

6.4. În cadrul revendicării iniţiale, potenţialului câştigător i se va solicita să:

 1. a) îşi exprime acordul expres şi neechivoc pentru colectarea, prelucrarea şi introducerea datelor cu caracter personal ce urmează a fi comunicate, în vederea atribuirii premiului;
 2. b) comunice dacă este/nu este angajatul uneia din companiile implicate în acest Concurs sau rudă de gradul I cu o persoană angajată la una din compania organizatoare
 3. c) comunice următoarele date cu caracter personal, după caz: nume şi prenume, seria şi numărul actului de identitate, adresa de e-mail, adresa de expediere a premiului.
 4. Validare finală:

6.5. În urma revendicării iniţiale descrise mai sus, Organizatorul  poate solicita Potenţialului Câştigător transmiterea prin e-mail sau fax, coordonate suplimentare comunicate exclusiv Potenţialilor Câştigători, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la momentul revendicării premiului, următoarele date suplimentare necesare derulării Concursului, conform specificului acesteia:

6.6. Adresa de corespondenţa pentru expedierea premiului şi întocmirea documentaţiei de predare primire a premiilor.

6.7. Livrarea premiului se va efectua, în termen de maximum 60 (șaizeci) de zile lucrătoare de la data validării finale a premiului, la adresa de e-mail şi/sau de expediere specificata de câștigător. Odată cu livrarea premiului, Organizatorii sunt eliberați faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament.

6.8. În oricare din situaţiile de mai jos se găseşte un potenţial câştigător, premiul acestuia va fi invalidat:

 1. a) un potenţial câştigător furnizează la revendicare informaţii incomplete sau eronate; sau
 2. b) un potenţial câştigător nu revendica premiul în termenul acordat; sau
 3. c) un potenţial câştigător nu furnizează documentaţia solicitată de către Organizator în termenele acordate conform prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 7: PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la concurs in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, fiind inregistrat in registrul de evidenta a prelucrarii de date cu caracter personal sub nr.17754.

Prin inscrierea la prezentul concurs, participantii isi exprima consimtamantul in mod expres si neechivoc ca datele personale furnizate sa fie prelucrate de catre Organizator exclusiv pentru derularea acestui concurs.

Prin inscrierea la prezentul concurs, participantii declarati castigatori sunt de acord sa le fie facute publice, de catre Organizator, numele si premiile castigate.

Furnizarea datelor cu caracter personal mentionate în articolele  de mai sus este obligatorie pentru participarea la prezentul concurs. Daca aceste date nu vor fi furnizate, acest lucru va fi considerat drept un refuz al participantului de a participa la concurs. Solicitarea de incetare a prelucrarii datelor cu caracter personal inainte de atribuirea premiilor are drept consecinta invalidarea calitatii de participant eligibil la concurs.

Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezentul concurs si sa le utilizeze conform prezentului regulament si legislatiei in vigoare. Organizatorul nu va dezvalui datele cu caracter personal furnizate de Participanti catre terti, cu exceptia datelor privind numele si premiile castigate, pentru care participantul si-a exprimat deja acordul prin inscrierea la prezentul concurs.

In vederea asigurarii securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal Organizatorul a luat anumite masuri prevazute de Ordinul Avocatului Poporului, nr. 52/2002 privind aprobarea Cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal iar orice persoana, care actioneaza sub autoritatea Organizatorului, care are acces la date cu caracter personal nu le prelucreaza decat pe baza instructiunilor si numai pentru indeplinirea atributiilor sale de serviciu. In conformitate cu dispozitiile legii 677/2001, participantii au dreptul ca in orice moment sa solicite Organizatorului:

 • confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de aceasta (Dreptul de acces la date- art.13)
 • rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a anumitor date incomplete sau inexacte (Dreptul de interventie asupra datelor-art.14);
 • incetarea, din motive intemeiate si legitime, ca date care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari (Dreptul de opozitie-art.15)
 • retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa (Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale-art.17).

De asemenea, participantii mai beneficiaza, conform Legii nr. 677/2001, de dreptul la informare (art.12) si de dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

Aceste drepturi se pot exercita prin transmiterea, la sediul Organizatorului mentionat mai sus, a unei cereri scrise, datate si semnate.

In cererea formulata, participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Datele personale pot fi transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale, numai la solicitarea justificata a acestora.

 

SECTIUNEA 8. CONTESTAŢII SI LITIGII

8.1 Eventualele contestații cu privire la modul de organizare a Concursului sau de validare a câștigătorilor vor fi luate în considerare dacă sunt recepționate de Organizator la adresa de email, office@conceptoline.com până la data de 15.01.2020 inclusiv. Orice contestații sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

8.2. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Concursului se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Cluj-Napoca.

8.3 Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului-verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

 

SECTIUNEA 9. FORTA MAJORA

9.1. În scopul acestui Regulament Oficial, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, a cărui apariţie îi pune pe aceștia din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin prezentul Regulament.

9.2. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedica sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorii vor fi exonerați de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor lor pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Dacă vor invoca forţă majoră, Organizatorii sunt obligați să comunice acest aspect Participanţilor în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră, prin mijloace de comunicare disponibile.

9.3. În înţelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forţă majoră următoarele evenimente, dar fără a se limita la acestea:

 1. a) pierderea datelor care conţin înscrierile în Concurs;
 2. b) tentative de fraudă a mecanismului Concursului prin mijloace electronice sau alte mijloace;
 3. c) orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului şi care poate interzice sau modifica termenii acestuia. Prezentul Regulament Oficial, împreună cu Anexele sale, a fost redactat de către Organizatori cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare.

 

SECTIUNEA 10: DIVERSE

10.1.  Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei campanii, abuz  sau  orice  alte  tentative  care  ar  putea  afecta  imaginea  sau costurile acestei campanii.

10.2  Prezentul acord este supus in intregime legii romane.

10.3.  Participarea la concurs constituie acordul ca numele castigatorilor si fotografiile lor sa poata fi făcute publice şi utilizate gratuit în materiale audio, foto si video de catre Organizator.

10.4 Prin participarea la acest concurs, participantii, precum si toti cei implicati in organizarea acestuia, sunt de acord si accepta in mod irevocabil prevederile prezentului regulament, intelegand pe deplin modul de functionare a concursului organizat de S.C. Concepto Collection SRL